Skip to content

Wegwijs in subsidies

De aanvraagronde voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor 2024 is van 10 september t/m 10 oktober. De SDE++ ondersteunt projecten die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen d.m.v. een exploitatiesubsidie, over een periode van 12 of 15 jaar. Hiervoor is in de aanvraagronde van 2024 maar liefst € 11,5 miljard beschikbaar!

Verrekening hoge winsten bij zonnepanelen en windmolens
Vanaf de aanvraagronde 2024 krijgen projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. Het verrekenen van hoge winsten bij de subsidie is vanwege de Europese regels voor staatssteun verplicht.

Aparte budgetten minder rendabele technieken
Net als in 2023 is er een gereserveerd budget voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Dit zijn technieken die nu nog minder rendabel zijn, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Elk van deze technieken heeft een apart budget van € 1 miljard.

Verder zijn er dit jaar enkele nieuwe technieken die in aanmerking komen voor de SDE++-subsidie. Zo komt er een aparte categorie voor subsidieaanvragen voor natuurinclusieve zonneparken. Deze moeten grond vrij laten voor flora en fauna. Windmolens op land tot 150 meter die in de buurt van radars staan, krijgen nu ook subsidie.

Resultaten aanvraagronde 2023
In de SDE++-aanvraagronde van 2023 werden 1.970 aanvragen ingediend voor ongeveer € 16,3 miljard subsidie. Dat was ruim 2 keer zoveel als het in 2023 beschikbare subsidiebudget van € 8 miljard. Uiteindelijk kregen 1.601 projecten subsidie. Als al deze installaties maximaal duurzame energie opwekken of CO2 opvangen, levert dat naar verwachting 2,4 megaton (Mton) CO2-vermindering per jaar op. Ter vergelijking: de totale CO2-uitstoot in Nederland was in 2023 zo’n 150 Mton.