Skip to content

Wegwijs in subsidies

Horizon

Met Horizon Europe stelt de Europese Commissie € 96 miljard ter beschikking (over de periode 2021 t/m 2027) om het innoverend, producerend en concurrerend vermogen van de Europese bedrijven te versterken. Ook worden oplossingen gezocht rondom belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.

Voor de meeste onderdelen van dit programma is internationale samenwerking van partijen uit minstens 3 landen een voorwaarde. Sommige regelingen zijn echter ook toegankelijk voor individuele MKB’ers en start-ups.

Programmaonderdelen

Het programma bestaat uit drie pijlers en enkele horizontale acties. Pijler 1, Excellent Science, is gericht op wetenschappelijk onderzoek en het aantrekken van onderzoekers. Pijler 2, Global Challenges and European Industrial Competitiveness, is gericht op grote maatschappelijke uitdagingen. Deze pijler is verder onderverdeeld in zes clusters:

Health
Culture, Creativity and Inclusive Society
Civil Security for Society
Digital, Industry and Space
Climate, Energy and Mobility
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

De derde pijler, Innovative Europe, is voor grote innovaties met economische potentie. Een deel van deze pijler is specifiek bedoeld voor start-ups en het MKB.

Daarnaast zijn er vijf Missies geformuleerd. Op deze terreinen worden grote veranderingen in de samenleving beoogd, in plaats van geïsoleerde knelpunten aan te pakken. Deze missieterreinen zijn Klimaatadaptatie, Kanker, Gezonde oceanen & wateren, Klimaatneutrale & slimme steden en Bodemkwaliteit & Voedsel.

Aanvragen

Bij veel calls is er een aanvraagprocedure in meerdere stappen, waarbij eerst een verkorte aanvraag moet worden ingediend en bij goedkeuring een volledige aanvraag. De procedure kan per call verschillen, net als specifieke voorwaarden.

Een subsidie van het Horizon programma loopt typisch in de miljoenen; er is veel maatwerk in plaats van één vast subsidiepercentage. Naast subsidies kunnen er ook andere financieringsvormen en ondersteuning geboden worden.

Horizon