Skip to content

Wegwijs in subsidies

Kennis en Innovatie (KEI) in Groningen, Friesland en Drenthe

De KEI-regeling is gericht op kennisontwikkeling bij het MKB. Dit kan door uitwisseling van personeel, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt, of door een promovendus aan te trekken. De subsidie-aanvrager profiteert van de kennisontwikkeling, waarbij het kan gaan om nieuwe kennis op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

De regeling wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Hooggekwalificeerd personeel gedetacheerd hebben

Als ‘hooggekwalificeerd personeel’ telt hier een medewerker met een afgeronde HBO of WO opleiding en minstens 5 jaar relevante werkervaring. Als het MKB-bedrijf deze tijdelijk gedetacheerd heeft in een functie t.b.v. kennisontwikkeling kan een deel van de inhuurkosten gesubsidieerd worden. Het gedetacheerd hebben moet tussen de 3 en 24 maanden duren. Voorwaarde is ook dat er kennisoverdracht plaatsvindt op de werknemers van het MKB-bedrijf.

Personeel plaatsen bij een andere organisatie

Andersom is er ook subsidie mogelijk wanneer een eigen medewerker tijdelijk wordt geplaatst bij een andere organisatie. Ook hierbij is een voorwaarde dat er kennisoverdracht plaatsvindt, waardoor de medewerker na afloop van het project opgedane kennis kan toepassen. De plaatsing moet gelden voor minimaal 3 en maximaal 24 maanden.

Een promovendus tijdelijk in dienst of gedetacheerd

Ook het tijdelijk gedetacheerd hebben dan wel tijdelijk in dienst hebben van een promovendus kan subsidiabel zijn. De tijdelijke functie, voor minstens 3 en hooguit 48 maanden, moet daarbij gericht zijn op kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

KEI