Skip to content

Wegwijs in subsidies

Het EFRO-programma in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), bekend onder de naam OPZuid, zal in het najaar opnieuw opengesteld zijn. Deze ronde loopt van 16 september tot 1 november en heeft weer € 25 miljoen budget beschikbaar.

Het OPZuid programma richt zich op 5 transities: Energie, Klimaat, Grondstoffen, Landbouw & Voeding en Gezondheid. Van het budget is de helft bedoeld voor Energie en de helft voor de overige 4 thema’s. OPZuid ondersteunt onder andere de (door)ontwikkeling van innovaties in het mkb en demonstraties in een reële omgeving.

Samenwerkingsverbanden met Zuid-Nederlandse partijen kunnen deelnemen in de tender. Een voorwaarde is dat het project ten goede komt aan het mkb en Zuid-Nederland en het mkb ook aantoonbaar onderdeel uitmaakt van het project. Bij technologische innovaties moet sprake zijn van Technology Readiness Level 6-9.

Het gaat om een tenderprocedure; na afloop van de aanvraagperiode worden de ingediende projecten beoordeeld en krijgen de hoogst scorende voorstellen subsidie. De criteria waarop een project beoordeeld wordt zijn:

  • Bijdrage aan de doelstellingen van OPzuid
  • Bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact
  • Economisch en financieel toekomstperspectief
  • Innovativiteit
  • Kwaliteit

Voor de jaren 2021-2027 is er voor het OPZuid-programma voor Zuid-Nederland in totaal € 105 miljoen aan EFRO-budget beschikbaar plus € 20 miljoen aan rijkscofinanciering.