Skip to content

Wegwijs in subsidies

Vanaf vandaag is de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) weer geopend! De nieuwe ronde loopt tot 29 augustus 2024 en heeft een totaal budget van € 141 miljoen.

In deze nieuwe ronde zijn de mogelijkheden voor ondernemers om met een Demonstratieproject te investeren in nieuwe technologie uitgebreid. Zo komen nu ook demonstratieprojecten voor de productie van biobrandstoffen in aanmerking, evenals demonstratieprojecten van batterijen gekoppeld aan een hernieuwbare energieproductie installatie.

Ook binnen het thema Circulaire economie zijn de subsidiemogelijkheden uitgebreid. Het opnieuw gebruiken van eigen afval komt vanaf nu ook in aanmerking. Dat geldt ook voor het vervangen van primaire grondstoffen (gewonnen uit de natuur) door secundaire grondstoffen (afvalfase-geëindigde bijproducten).

Een andere belangrijke wijziging is dat de doelstelling van de DEI+ is aangepast. Die was om projecten te ondersteunen die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO₂-emissies in Nederland in 2030. Dat is nu geworden dat projecten moeten bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO₂-emissies in Nederland binnen 10 jaar na de start van het project.

Verder is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van € 15 miljoen naar € 25 miljoen voor Pilotprojecten en € 30 miljoen voor Demonstratieprojecten.