Skip to content

Wegwijs in subsidies

No cure, no pay

WBSO No cure no pay

No cure no pay betekent in de praktijk, dat Linders uitsluitend een vergoeding voor haar diensten in rekening brengt wanneer er sprake is van een concrete financiële betaling/vermindering, vastgelegd in een beschikking van RVO. Bovendien vraagt Linders altijd een percentage van de genoten vergoeding, waardoor u altijd verzekerd bent van een opbrengst. Het percentage komen we vooraf overeen.

Onderzoek

De werkzaamheden van Linders hebben altijd het karakter van een onderzoek naar mogelijkheden van terugvordering en/of vermindering; leidt het onderzoek tot het sterke vermoeden dat er kans op succes is dan wordt – na goedkeuring van uw zijde – het terugvorderings-/verminderingstraject in gang gezet. U blijft dan ook de controle houden over het proces.

Geen risico, geen budget voor onderzoek

Met de no cure no pay formule loopt u geen enkel financieel risico. Bovendien hoeft u van tevoren geen budget voor een onderzoek te reserveren, dit in tegenstelling tot een onderzoek op basis van een uurtarief.