Skip to content

Wegwijs in subsidies

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Als energiecoöperatie of vereniging van eigenaars kunt u mogelijk van de SCE gebruik maken als u duurzame elektriciteit gaat opwekken met zonnepanelen, windmolens of waterkracht.

Postcoderoos

Voor een energiecoöperatie is van belang dat locatie van de nieuwe installatie en de woon- of vestigingsadres van de leden van de coöperatie binnen een postcoderoos liggen. Een postcoderoos bestaat uit een 4-cijferig postcodegebied (centrum) met alle aangrenzende postcodegebieden (de ‘blaadjes’ van de roos). De installatie mag zowel in het centrum als in één van de blaadjes van de roos komen.

Exploitatiesubsidie

De SCE is een exploitatiesubsidie, die voor een periode van 15 jaar het verschil tussen kostprijs en marktprijs vergoedt en zo de ‘onrendabele top’ wegneemt.

De kostprijs van elke techniek wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie (basisbedrag). Daarna worden de opbrengsten per jaar vastgesteld (correctiebedrag); dit wordt bepaald door de energieprijs en zal dus jaarlijks wisselen. Het verschil bepaalt de subsidie. Als in een jaar de energieprijs lager is ontvangt u een hogere subsidie, en andersom. Zo heeft u langdurig zekerheid over het rendement van de installatie.

Voorwaarden

Voordat de subsidie wordt aangevraagd moet een haalbaarheidsstudie gedaan worden. Verder moeten eventuele benodigde vergunningen al verleend zijn. Als energiecoöperatie of vereniging van eigenaars moet u eigenaar worden van de productie-installatie.

Als de productie-installatie met een grootverbruikersaansluiting aan het elektriciteitsnet gekoppeld wordt, is er ook een transportindicatie nodig. Daarin moet de netbeheerder aangeven dat er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is voor de nieuwe installatie.

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking