Skip to content

Wegwijs in subsidies

Leveranciers van innovatieve milieuvriendelijke technieken kunnen dit jaar tot 15 augustus voorstellen doen om nieuwe technieken op te laten nemen op de Milieulijst 2025.

Een vermelding op de Milieulijst kan de introductie van nieuwe milieuvriendelijke producten versnellen. Technieken die op de Milieulijst staan komen in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek en/of Vamil. Met de MIA mogen ondernemers een deel van de kosten van de milieu-investering van de fiscale winst aftrekken, wat een voordeel op de vennootschaps- of inkomensbelasting oplevert. Dit verlaagt dus de financiële drempel voor kopers die willen investeren. Bovendien hebben producten op de Milieulijst een aantoonbaar groen imago.

Ook is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor opname van uw type bedrijfsmiddel op een zogenaamde ‘positieve lijst’. Dit zijn lijsten waarop merken en typen van bedrijfsmiddelen staan genoemd, waarvan is vastgesteld dat deze aan de eisen (kunnen) voldoen van een codeomschrijving op de Milieulijst.

Op de Milieulijst staan zo’n 350 innovatieve milieuvriendelijke technieken. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U kunt een voorstel doen voor het opnemen van een nieuwe techniek. Voorwaarde is dat de techniek aansluit bij het milieubeleid van de overheid en voor voldoende milieuvoordeel zorgt. Verder is MIA/Vamil niet bedoeld voor technieken die ook zonder steun al een korte terugverdientijd hebben.