Skip to content

Wegwijs in subsidies

Actueel

BELEID RVO

Het aandeel WBSO aanvragen op het gebied van ICT is de afgelopen jaren sterk toegenomen t.o.v. aanvragen uit andere branches. Als gevolg hiervan is de afgelopen jaren een duidelijke koerswijziging van RVO merkbaar:

  •  WBSO aanvragen voor software ontwikkeling worden uitsluitend goedgekeurd op basis van programmeer technische uitdagingen. Het oplossen van wiskundige vraagstukken of het bedenken van algoritmen is niet voldoende.
  • Bedrijven die software aanvragen indienen krijgen veel vragenbrieven van RVO waardoor de benodigde tijd hiervoor toeneemt en de kans op gunning van WBSO afneemt.
  • Er wordt meer en meer diepgaander technische informatie verlangd waardoor bedrijven meer tijd kwijt zijn bij de beantwoording van de WBSO-aanvragen.

Linders heeft de afgelopen jaren veel software bedrijven geholpen die geconfronteerd werden met afwijzingen door RVO van hun aanvraag. Heeft u te maken met vragenbrieven en/of wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

FLEXBILITEIT IN TOEPASSING LOONHEFFING

Met ingang van 2022 kan het in de WBSO beschikking vermelde subsidiebedrag als loonheffingskorting worden toegepast volgens eigen inzicht, tussen het moment van de ontvangst van de beschikking en 31 december van het desbetreffende jaar. De loonheffingskorting kan nu bijvoorbeeld ook direct na ontvangst van de beschikking in zijn geheel worden toegepast, of bijvoorbeeld per kwartaal.

INNOVATIE IN DE LOOP VAN HET JAAR: EXTRA AANVRAAG GEEN PROBLEEM

Met ingang van 2022 eindigt iedere aanvraag per definitie op 31 december van het jaar. Na een 1e aanvraag kunnen nog maximaal 3 extra aanvragen worden ingediend, die alle parallel lopen tot 31 december. Deze verandering biedt grote voordelen wanneer het aan het aan het begin of in de loop van het jaar nog niet duidelijk is of/wanneer extra projecten op de rol staan.