Skip to content

Wegwijs in subsidies

Energiebelasting

De overheid heft Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas en elektriciteit. Deze belastingen zijn bedoeld om zuiniger energiegebruik te stimuleren. Deze belastingen beslaan inmiddels zo’n 30-40% van de totale energierekening. Er zijn echter wel diverse vrijstellingen en teruggaveregelingen.

50% teruggave voor stichtingen en verenigingen

Voor ANBI-organisaties, sociale instellingen, religieuze instellingen en multifunctionele accommodaties is het mogelijk om 50% van de betaalde EB en ODE terug te vragen. Een sociale instelling is bijvoorbeeld een muziekvereniging, scoutinggroep, studentenvereniging of buurtvereniging. Er zijn daarbij verschillende voorwaarden per soort instelling; zo moet een sociale instelling statuten hebben die aan de eisen voldoen en moet een multifunctionele accommodatie kunnen aantonen dat het gebouw door de juiste organisaties gebruikt wordt.

Bij de teruggave wordt ook de betaalde btw over de EB en ODE betrokken, als de instelling niet btw-plichtig is. Een teruggave is nog mogelijk tot 5 jaar na de verbruiksperiode waarover de belastingen betaald zijn.

Terugvordering bij een gedeelde energienota

De afgelopen jaren heeft de overheid flink wat gewijzigd in de tariefstructuur, deels om de energietransitie te stimuleren en recent als steunmaatregel vanwege de torenhoge energieprijzen. Op jaarbasis kan duizenden euro’s worden bespaard door teveel betaalde heffingen terug te vorderen, wanneer er sprake is van één gezamenlijke energienota en daarnaast van afzonderlijke WOZ objecten. Het gaat hierbij alleen om het gebruik van elektriciteit, niet van gas.

Vrijstellingen industriële processen

Voor bepaalde procedés zijn vrijstellingen van de EB en ODE van toepassing. Dit geldt voor het gebruik van elektriciteit voor metallurgische procedés, elektrolytische procedés en chemische reductie en voor het gebruik van gas voor metallurgische en mineralogische procedés. Een voorwaarde hierbij is dat het vrijgestelde verbruik wordt bijgehouden met tussenmeters, zodat het overige verbruik wel correct belast wordt. Betaalde belastingen over gas en elektra voor vrijgesteld verbruik kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

Clustering

Het kan voorkomen dat er meerdere fysieke aansluitingen zijn voor gas of elektriciteit op één onroerende zaak, waar die voor de EB en ODE als één aansluiting zouden moeten gelden. In dit geval wordt er vaak te veel belasting betaald, doordat er degressieve tarieven gelden: de eerste verbruiksschijven zijn het duurst. Het is mogelijk dit door de energieleverancier te laten corrigeren. Als er sprake is van meerdere energieleveranciers is een procedure bij de Belastingdienst mogelijk.

Energiebelasting