Skip to content

Wegwijs in subsidies

Alle subsidies

WBSO

De populairste subsidie voor innovatie wordt jaarlijks door meer dan 20.000 bedrijven gebruikt! Komt uw project ook in aanmerking?

MIT

Speciaal voor het MKB biedt deze regeling ondersteuning voor innovaties en haalbaarheidsonderzoek binnen de topsectoren.

Energiebelasting

Er zijn diverse regelingen om betaalde energiebelasting terug te krijgen, onder andere voor stichtingen en verenigingen en voor bepaalde industriële sectoren.

Innovatiebox

Betaal slechts 9% vennootschapsbelasting over de winst die te danken is aan uw eigen innovatie!

VeKI

Wilt u sneller CO2 gaan reduceren in uw industriële onderneming m.b.v. bewezen technieken? De VeKI ondersteunt zulke investeringen!

EIA

Gaat u investeren in energiezuinige of CO2-verminderende bedrijfsmiddelen? Met de Energie-investeringsaftrek wordt vaak een deel van de kosten vergoed.

DHI

Deze regeling helpt MKB’ers om obstakels om te exporteren naar of investeren in het buitenland uit de weg te ruimen!

DEI+

Ontwikkelt u een techniek die CO2-uitstook vermindert? Pilot- en demonstratieprojecten hiervoor kunnen gesubsidieerd worden.

MIA/Vamil

Gaat u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Met de Milieu-investeringsaftrek en Vamil wordt vaak een deel van de kosten vergoed.

EFRO

Europese subsidies voor innovatie en duurzaamheid die op regionaal niveau verdeeld worden. Veel regelingen zijn specifiek voor het MKB bedoeld!

ISDE

Deze subsidieregeling ondersteunt de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en kleinschalige installaties zonnepanelen en windturbines.

SDE++

Wilt u hernieuwbare energie gaan produceren? De SDE++ is hierbij de belangrijkste subsidieregeling. Het budget in 2023 is € 8 miljard!

SCE

Gaat u als energiecoöperatie of VvE hernieuwbare energie opwekken met zonnepanelen, wind of waterkracht? Vaak is SCE subsidie hierbij mogelijk!

HER+

Innovaties die leiden tot CO2-reductie in 2030 en CO2-reductie goedkoper maken worden ondersteund met de subsidie Hernieuwbare Energietransitie.

CEF Transport

De Connecting Europe Facility voor Transport is het Europese instrument voor investeringen in Europese transport infrastructuur.

SLIM

Initiatieven voor leren en ontwikkelen in het MKB worden ondersteund door de SLIM regeling. Jaarlijks 2 aanvraagperiodes voor het MKB.

Interreg

Subsidie voor internationale projecten die aansluiten bij de Europese Green Deal en voor innovatie.

MOOI

Gaat u in een consortium oplossingen ontwikkelen die aan klimaatdoelen bijdragen? Hiervoor kan de MOOI-regeling subsidie bieden.

Horizon

Horizon is het grootste Europese programma om innovatie te stimuleren. Er zijn ook onderdelen die speciaal voor het MKB bedoeld zijn!

KEI

Als MKB’er in Noord Nederland kun je kennis in huis halen met ondersteuning van de Kennis En Innovatie-subsidie!

TSE Industrie Studies

Wilt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie onderzoeken om de CO2-uitstoot te verminderen? Hier is mogelijk subsidie voor!

Praktijkleren

Er is tot € 2700 subsidie mogelijk per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats voor mbo-bbl leerlingen en andere onderwijscategorieën.

Compensatieregeling Transitievergoeding

Werkgevers hebben recht op compensatie voor een betaalde transitievergoeding na 2 jaar ziekte.

Circulaire Ketenprojecten

Gaat u samen met andere bedrijven een product- of materiaalketen circulair maken? Deze regeling, speciaal voor het MKB, kan ondersteuning bieden.