Skip to content

Wegwijs in subsidies

Energie-investeringsaftrek (EIA)

EIA

De EIA vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. U kunt hier gebruik van maken als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen.

Opbrengst

Van het investeringsbedrag mag 40% worden afgetrokken van de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Bij het hoge belastingtarief van 25,8% bedraagt het netto voordeel dus 10,3% van het investeringsbedrag.

Een voorwaarde is wel dat de investering minimaal € 2.500 bedraagt. Verder is het nodig de investering tijdig te melden bij RVO. Het is niet mogelijk om EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA) te gebruiken voor dezelfde investering.

Energielijst

De belangrijkste voorwaarde is dat het middel waarin u investeert vermeld staat op de Energielijst, die jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd wordt. Naast vele specifiek omschreven apparaten en andere bedrijfsmiddelen zijn er ook generieke omschrijvingen. Zo kunnen alle investeringen die het energieverbruik in een (industrieel) proces verminderen in aanmerking komen als de terugverdientijd tussen de 5 en 15 jaar ligt.