Skip to content

Wegwijs in subsidies

Vragenbrief RVO

In de afgelopen jaren is het aandeel van de WBSO aanvragen dat betrekking heeft op software ontwikkeling sterk toegenomen.

Er is vanuit RVO een duidelijke trend waarneembaar:

Bedrijven die software aanvragen indienen krijgen veel vragenbrieven van RVO waardoor de benodigde tijd hiervoor toeneemt en de kans op gunning van WBSO afneemt.
Er wordt meer en meer diepgaander technische informatie verlangd waardoor uw eigen specialisten meer tijd kwijt zijn bij de beantwoording van de WBSO-aanvragen.

Bent u in de situatie dat u de WBSO heeft aangevraagd en tegen de kritische houding van RVO aanloopt, neemt u dan contact met ons op. Met onze ervaring en specialisme kunnen wij de vragen voor u beantwoorden zodat uw aanvraag alsnog positief wordt beschikt. 98% van al onze aanvragen wordt door RVO goedgekeurd.

WBSO Vragenbrief