Skip to content

Wegwijs in subsidies

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT))

Met de MIT wordt innovatie bij het MKB gestimuleerd. Doelgroep zijn alle MKB-ondernemers die kunnen bijdragen aan een of meer Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s), die geformuleerd zijn rondom de thema’s Klimaat & Energie, Circulaire economie, Landbouw-Water-Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Digitalisering en Maatschappelijk verdienvermogen.

Het grootste deel van het budget wordt verdeeld door de regionale loketten, vaak de provincies. Onder de MIT vallen verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers.

R&D Samenwerkingsprojecten

Een evenwichtig samenwerkingsverband van minstens 2 MKB’ers kan een project voor de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten uitvoeren. Zo’n project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het project moet gerelateerd zijn aan één van de KIA’s.

Voor R&D-samenwerkingsprojecten is er jaarlijks een tender, waarbij de best beoordelde projecten subsidie krijgen. De subsidie is 35% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 350.000 per project. Aanvragen voor MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten moeten regionaal worden ingediend als meer dan 50% van de kosten wordt gemaakt in de regio waar de penvoerder gevestigd is; anders bij het landelijke loket.

Haalbaarheidsproject

Bij een haalbaarheidsproject brengt u de technische en economische risico’s  van een voorgenomen innovatieproject in kaart. Een marktverkenning en literatuuronderzoek valt hier bijvoorbeeld onder. Aanvullend kan ook industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling onderdeel zijn van het project.

Jaarlijks begint de aanvraagperiode voor Haalbaarheidsprojecten in april. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en op de eerste dag wordt het budget al overtekend, dus het is belangrijk om de aanvraag meteen in te dienen. Alle aanvragen voor MIT-Haalbaarheidsprojecten moeten worden ingediend bij de regionale loketten.

Kennisvouchers

Met een voucher kunnen MKB-ondernemers een kennisvraag laten beantwoorden door een kennisinstelling (hogeschool, universiteit, TNO, Deltares etc) naar keuze. Er zijn kleine vouchers met een waarde van € 5.250 en grote vouchers met een waarde van € 9.000. Met een kleine voucher mag tot 70% van de rekening van de kennisinstelling betaald worden; bij een grote voucher is dit maximaal 40%.

MIT-Kennisvouchers kunnen alleen worden aangevraagd bij het landelijke loket.

MIT