Skip to content

Wegwijs in subsidies

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO is bedoeld om economische verschillen binnen de EU te verkleinen; het meeste geld gaat naar ontwikkelingsgebieden. Ontwikkelde gebieden zoals Nederland krijgen echter ook subsidies, vooral om de concurrentiepositie en werkgelegenheid te verbeteren. Vanuit het EFRO worden op regionaal niveau verschillende subsidieregelingen aangeboden, waarbij veel regelingen gericht zijn op het MKB. Doelgroep zijn projecten op het gebied van innovatie en energie & klimaat, waarbij er per regio verschillende accenten gelegd worden.

Opbrengst

Het subsidiepercentage kan per deelprogramma verschillen, maar is meestal 35% tot 50%. Bij veel deelprogramma’s geldt ook een maximumbedrag. Het is mogelijk om een EFRO subsidie en WBSO tegelijk te gebruiken.

Regio’s

Binnen Nederland zijn er 4 regio’s die het subsidiebudget verdelen: Noord, Oost, West en Zuid. Deze bepalen de subsidie calls, procedures en specifieke voorwaarden.

De regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) heeft in de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) vier transities geïdentificeerd: naar een circulaire economie, hernieuwbare energie, positieve gezondheid en digitalisering. Te subsidiëren projecten moeten hierbij aansluiten.

De regio Oost (Gelderland en Overijssel) heeft innovatie en vergroening als prioriteiten. Daarbij worden de volgende focusgebieden genoemd: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech, Manufacturing & MaterialTech en Energietransitie & Klimaat.

De regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) onderscheidt 5 transities waarop de regelingen gericht zijn. Dit zijn Energie, Klimaat, Grondstoffen, Landbouw & voeding en Gezondheid.

De regio West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) lanceert calls voor elke provincie en de vier grote steden. De 6 specifieke doelstellingen zijn Innovatie, Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Energiesystemen, Circulaire economie en Duurzame stedelijke ontwikkeling.

 

EFRO