Skip to content

Wegwijs in subsidies

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Door de SDE++ bevordert grootschalige uitrol van technieken voor zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. De regeling is onder andere bedoeld voor elektriciteitsproductie door zonnepanelen of windmolens, industriële warmtepompen, waterstof uit elektrolyse en CO2-afvang en -opslag (CCS).

Er worden 5 hoofdcategorieën onderscheiden:

Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare warmte
Hernieuwbaar gas
CO2-arme warmte
CO2-arme productie

Daaronder vallen telkens meerdere subcategorieën.

Exploitatiesubsidie

De SDE++ is een exploitatiesubsidie, die voor een periode van 12 of 15 jaar het verschil tussen kostprijs en marktprijs vergoedt en zo de ‘onrendabele top’ wegneemt.

De kostprijs van een techniek wordt bij elke SDE++-ronde per categorie vastgesteld door het ministerie (basisbedrag). Daarna worden de opbrengsten per jaar en per categorie vastgesteld (correctiebedrag). Het verschil bepaalt de subsidie. De hoogte van de subsidie kan dus per jaar veranderen door schommelingen in de energieprijs.

Als exploitatiesubsidie maakt de SDE++ de installatie rendabel gedurende de exploitatieperiode. De subsidie is dan ook bedoeld voor degene die de installatie in gebruik neemt en gaat exploiteren.

Aanvraagproces

Een aanvraag voor SDE++ moet worden ingediend in de juiste fase van de aanvraagronde: projecten met de laagste subsidiebehoefte, uitgedrukt in € per ton CO2, mogen het eerst. Projecten worden ook gerangschikt met dit criterium. Het is mogelijk in te schrijven op een lager aanvraagbedrag dan het vastgestelde basisbedrag, om zo de kans op subsidie te vergroten.

Er zijn per categorie en subcategorie nog voorwaarden vastgelegd waarmee rekening gehouden moet worden.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie