Skip to content

Wegwijs in subsidies

DHI regeling

Voor mkb’ers kunnen er allerlei drempels zijn om in het buitenland actief te worden. De DHI regeling wil hierbij helpen. Activiteiten in bijna alle landen kunnen ondersteund worden, behalve als er sprake is van internationale sancties.

De DHI regeling bestaat uit 3 modules: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten.

Opbrengst en voorwaarden

De subsidie bedraagt meestal 50% van de projectkosten. Bij focuslanden en fragiele staten is dit 60%. Vanaf 2023 geldt voor ‘groene’ projecten een verhoogd percentage van 70%. Er geldt een maximum van € 200.000 voor demonstratieprojecten en € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten. De minimale subsidie is € 25.000; kleinere projecten komen niet in aanmerking.

Voordat een volledige subsidieaanvraag ingediend mag worden is eerst een quickscan vereist. Als het doelland een ontwikkelingsland is moet het project bijdragen aan duurzame lokale ontwikkeling. Marktonderzoek en onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten vallen niet onder de DHI regeling.

Demonstratieprojecten

Bij een Demonstratieproject heeft u een technologie (of kapitaalgoed of dienst) die nieuw is in het doelland. De technologie wordt op kleine schaal gedemonstreerd in een reële situatie (dus niet op een beurs) om aan te tonen dat het in de lokale omstandigheden werkt en de doelgroep te overtuigen van de toegevoegde waarde. Voorwaarde is dat het project naar verwachting tot voldoende export leidt: export ter waarde van minstens 5 keer het subsidiebedrag bij ontwikkelingslanden en 10 keer het subsidiebedrag bij overige landen.

Haalbaarheidsstudies

Bij een Haalbaarheidsstudie moet een buitenlandse potentiële afnemer door een studie naar de technische en commerciële haalbaarheid van de investering overtuigd worden. Deze studie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan voor de potentiële afnemer. Voorwaarde is dat het project naar verwachting tot voldoende export leidt: export ter waarde van minstens 5 keer het subsidiebedrag bij ontwikkelingslanden en 10 keer het subsidiebedrag bij overige landen.

Investeringsvoorbereidingsprojecten

Bij een Investeringsvoorbereidingsproject wilt u in het buitenland een productie- of dienstenfaciliteit realiseren of uitbreiden. In dit project wordt een eigen businessplan opgesteld voor een besluit om te investeren in het buitenland. Het project moet een positieve impact hebben op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie.

DHI