Skip to content

Wegwijs in subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Om kleinschalige productie van duurzame energie te stimuleren ondersteunt de ISDE de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en installaties van zonnepanelen en windturbines.

Opbrengst

Subsidiebedragen voor warmtepompen en zonneboiler zijn per type vastgelegd; de overheid mikt hierbij op 30% van het investeringsbedrag. Bij zonnepanelen bedraagt de subsidie € 125 per kW piekvermogen, bij windturbines € 66 per m2 rotoroppervlak.

Een ISDE subsidie kan niet gecombineerd worden met Energie-investeringsaftrek (EIA).

Warmtepompen en zonneboilers

Zowel zakelijke partijen als particulieren kunnen ISDE aanvragen voor warmtepompen en zonneboilers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Apparatenlijst Warmtepompen en een Apparatenlijst Zonneboilers gepubliceerd, waarop per model een subsidiebedrag is bepaald, al is het mogelijk dat een model dat niet op de lijsten staat ook in aanmerking komt.

Zonnepanelen en windturbines

De ISDE onderdelen zonnepanelen en windturbines zijn alleen bedoeld voor zakelijke partijen en VvE’s. De installatie moet met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Bij windturbines moet het rotoroppervlak wel minimaal 50 m2 zijn; voor zonnepanelen geldt dat het vermogen minimaal 15 kWp moet zijn.

ISDE