Skip to content

Wegwijs in subsidies

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

MIA_Vamil

De MIA vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. U kunt hier gebruik van maken als u investeert in energiezuinige bedrijfsmiddelen.

Vamil houdt in dat 75% van het investeringsbedrag mag worden afgeschreven op een willekeurig moment. Bijvoorbeeld meteen in het eerste jaar. Dit verplaatst winst en bijbehorende vennootschapsbelasting naar volgende jaren en kan zo een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren.

Opbrengst

Bij MIA mag van het investeringsbedrag 27%, 36% of 45% worden afgetrokken van de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Bij het hoge belastingtarief van 25,8% kan het netto voordeel dus tot 11,6% van het investeringsbedrag bedragen.

Een voorwaarde is wel dat de investering minimaal € 2.500 bedraagt. Verder is het nodig de investering tijdig te melden bij RVO. Het is niet mogelijk om MIA en Energie-investeringsaftrek (EIA) te gebruiken voor dezelfde investering.

Milieulijst

De belangrijkste voorwaarde is dat het middel waarin u investeert vermeld staat op de Milieulijst, die jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd wordt. Hierop staat ongeveer 240 bedrijfsmiddelen die milieuvriendelijker maar duurder zijn dan gangbare investeringen. Naast vele middelvoorschriften voor specifieke apparaten/bedrijfsmiddelen zijn er ook breder toepasbare doelvoorschriften. Zo kunnen in het algemeen investeringen in grondstofbesparende productieapparatuur in aanmerking komen als de terugverdientijd minstens 5 jaar is. Bij zulke doelvoorschriften worden de milieuwinst en investeringskosten bepaald ten opzichte van een gangbare, minder milieuvriendelijke investering.

De Milieulijst bepaalt per bedrijfsmiddel of het in aanmerking komt voor MIA, Vamil of allebei.