Skip to content

Wegwijs in subsidies

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

De subsidie VEKI is bedoeld voor individuele bedrijven in de industrie die bewezen CO2-besparende investeringen willen doen, waarvan de terugverdientijd meer dan 5 jaar is.

Het gaat om grotere projecten, waarvoor de subsidie op minimaal € 125.000 uitkomt. Onder CO2 vallen voor deze subsidieregeling ook de CO2-equivalenten CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6 volgens een vastgelegde verhouding.

Opbrengst

De subsidiepercentages verschillen per thema: het is in principe 30% voor Energie-efficiëntieprojecten, 35% voor Recyclingprojecten, 50% voor Lokale infrastructuurprojecten en 40% voor Overige CO2-reducerende maatregelen. Voor middelgrote en kleine bedrijven worden deze percentages met 10 respectievelijk 20 procentpunt verhoogd.

De subsidie moet uitkomen op minstens € 125.000, anders komt het project niet voor VEKI in aanmerking.

Referentie-investering

Van belang is dat zowel de CO2-besparing als de terugverdientijd worden berekend ten opzichte van een alternatieve investering die minder milieuvriendelijk is. Omdat een dergelijke realistische, minder milieuvriendelijke alternatieve investering in de praktijk bijna altijd mogelijk is worden alleen de meerkosten ten opzichte van deze referentie-investering als subsidiabele kosten meegeteld.

De CO2-reductie moet in verhouding staan tot de subsidiabele projectkosten en de terugverdientijd moet minstens 5 jaar zijn.

Soorten projecten en voorwaarden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen projecten voor 4 thema’s: Energie-efficiëntie, Recycling en hergebruik van afval, Lokale infrastructuurvoorzieningen en Overige CO2-reducerende maatregelen. Op basis van Europese regelgeving gelden per soort project iets verschillende voorwaarden.

De CO2-besparing moet bij het investerende bedrijf zelf gerealiseerd worden. Eventuele CO2-besparingen elders in de keten tellen niet mee.

De investering moet zich al bewezen hebben in minstens 3 andere projecten in de industrie in Nederland. (Experimentele ontwikkeling, demonstratie- en pilotprojecten zijn dus niet subsidiabel bij VEKI.) Als alleen aan deze voorwaarde niet voldaan is, komt het project wellicht als demonstratieproject in aanmerking voor DEI+ subsidie.

VeKI