Skip to content

Wegwijs in subsidies

Software ontwikkeling

Software projecten zijn de afgelopen jaren een steeds groter aandeel gaan vormen in het totaal van de ingediende WBSO aanvragen. Software ontwikkelaars doen zaken met Linders omdat onze ICT-consultants academisch zijn geschoold en zelf programmeerervaring hebben en hierdoor gelijkwaardige gesprekspartners zijn voor uw ontwikkelaars. Hierdoor zijn we in staat om de technische bottlenecks in uw projecten te detecteren die heden de basis vormen voor een succesvolle WBSO aanvraag en om mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Ook kunnen we verborgen projecten of een technische rode draad ontdekken die door meerdere projecten heen loopt.

BELEID RVO

De afgelopen jaren is een duidelijke koerswijziging van RVO merkbaar:

WBSO aanvragen voor software ontwikkeling worden uitsluitend goedgekeurd op basis van programmeer technische uitdagingen. Het oplossen van wiskundige vraagstukken of het bedenken van algoritmen is niet voldoende.
Bedrijven die software aanvragen indienen krijgen veel vragenbrieven van RVO waardoor de benodigde tijd hiervoor toeneemt en de kans op gunning van WBSO afneemt.
Er wordt meer en meer diepgaander technische informatie verlangd waardoor uw eigen specialisten meer tijd kwijt zijn bij de beantwoording van de WBSO-aanvragen.

Linders heeft de afgelopen jaren veel software bedrijven geholpen die geconfronteerd werden met afwijzingen door RVO van hun aanvraag.

Herkent u zich in een van bovenstaande zaken, neemt u dan contact met ons op. Met onze ervaring en specialisme kunnen wij de vragen voor u beantwoorden zodat uw aanvraag alsnog positief wordt beschikt. Zit er volgens ons geen WBSO in, dan zeggen we dit ook, we leggen niet nodeloos beslag op uw tijd. 98% van al onze aanvragen wordt door RVO goedgekeurd.

WBSO Software ontwikkeling