Skip to content

Wegwijs in subsidies

Circulaire ketenprojecten

Bij een circulair ketenproject werkt u samen met andere MKB-bedrijven om een product- of materiaalketen circulair te maken. Om een product, dienst of proces volledig circulair te ontwerpen en organiseren is immers samenwerking in de hele keten nodig. Deze subsidieregeling ondersteunt het uitzoekwerk dat nodig is om dit mogelijk te maken.

Deze regeling is bedoeld voor MKB’ers. Per project mag maximaal één groot bedrijf meedoen.

Aanvragen en opbrengst

Bij de aanvraag moeten alle deelnemers een de-minimisverklaring indienen. Een bedrijf kan maar één keer per kalenderjaar een subsidie voor een circulair ketenproject krijgen. Als een van de deelnemers hetzelfde jaar al een subsidie heeft ontvangen wordt de aanvraag afgewezen.

De subsidie dekt 50% van de projectkosten, tot een maximum van € 20.000 per bedrijf.

Voorwaarden

Het samenwerkingsverband moet bestaan uit 3 tot 6 bedrijven, waarvan maximaal één groot bedrijf. Deze deelnemers moeten minstens 3 verschillende rollen hebben in de product- of materiaalketen. Om de samenwerking goed te laten verlopen wordt een ervaren, onafhankelijke procesbegeleider ingehuurd. Er ontstaat blijvende samenwerking: na afloop van het project blijven minstens 3 bedrijven met verschillende rollen samenwerken.

In het circulaire ketenproject wordt een op de markt verhandelbare of toepasbare product, proces of dienst ontwikkeld. Toepassing hiervan leidt tot besparing van grondstoffen en minder CO2-uitstoot.

Circulaire ketenprojecten