Skip to content

Wegwijs in subsidies

Compensatieregeling Transitievergoeding

Een werkgever die een werknemer ontslaat na meer dan twee jaar ziekte kan compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Ook wanneer een klein bedrijf stopt doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt is compensatie voor de betaalde transitievergoeding mogelijk.

Na langdurige ziekte

Na meer dan twee jaar ziekte van een werknemer kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV, waarbij de werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Door de compensatieregeling wordt een opeenstapeling van kosten voor de werkgever voorkomen. Zo wil de overheid ook slapende dienstverbanden vermijden.

Voorwaarde is dat de werknemer ontslagen is vanwege langdurige ziekte en wettelijk recht had op een transitievergoeding. Een aanvraag voor compensatie kan worden ingediend tot zes maanden na betaling van de transitievergoeding.

Bij beëindiging klein bedrijf

Als een klein bedrijf stopt vanwege pensionering of overlijden van de werkgever is ook compensatie van de betaalde transitievergoeding mogelijk. De overheid wil hiermee voorkomen dat kleine werkgevers of hun partners in deze situaties privévermogen moeten aanspreken.

Dit geldt voor een bedrijf met minder dan 25 werknemers. Een aanvraag voor compensatie kan worden ingediend tot 12 maanden nadat de eerste arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens bedrijfsbeëindiging.

Compensatieregeling transitievergoeding