Skip to content

Wegwijs in subsidies

Connecting Europe Facility Transport (CEF Transport)

Met de CEF Transport stimuleert de EU investeringen in efficiënte, onderling verbonden Europese transportnetwerken. Het gaat om het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T), waarvan de EU het core network in 2030 voltooid wil hebben. Doel is een hoogwaardig EU-breed transportnetwerk inclusief goede verbindingen met partnerlanden.

Naast CEF Transport bestaan ook de CEF Energie, gericht op het verbeteren van het Trans Europese Energienetwerk (TEN-E) en de CEF Digital, voor het verbeteren van digitale infrastructuur.

Onderwerpen

CEF Transport staat open voor overheden en het bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). Het gaat om de volgende onderwerpen:

Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Een projectvoorstel moet eerst worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voordat een aanvraag kan worden gedaan.

CEF transport