Skip to content

Wegwijs in subsidies

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Het doel van de subsidiemodule HER+ is de klimaatdoelstellingen in 2030 kosteneffectiever te realiseren via innovatieve projecten. De HER+ projecten moeten dus leiden tot CO₂-reductie in 2030, en bovendien leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan SDE++- subsidies  of tot kostenvoordelen die groter zijn dan de subsidie die voor het HER+ project wordt aangevraagd.

Opbrengst

De subsidiepercentages verschillen per soort activiteit: bedrijven kunnen 25% subsidie krijgen voor kosten voor experimentele ontwikkeling, 50% bij industrieel onderzoek en 30% tot 45% voor een energiedemonstratieproject. Voor middelgrote en kleine ondernemingen liggen deze percentages nog 10 respectievelijk 20 procentpunt hoger. Onderzoeksorganisaties kunnen zelfs 80% van de kosten van experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek vergoed krijgen.

Er geldt een maximum van € 6 miljoen per project.

Hernieuwbare Energietransitie

Soort projecten

Onder een HER+ project kunnen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en/of een energiedemonstratieproject vallen. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen vijf soorten projecten die binnen de doelstelling van de HER+ vallen, namelijk projecten die:

de CO₂-reductie goedkoper maken via SDE++ technieken
de productie van windenergie op zee goedkoper maken
de opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren
de opwekking en slimme regeling (smart grids) van hernieuwbare energie combineren op decentraal niveau
hernieuwbare energie-opties betreffen die niet in de SDE++ zitten én waarop additionele productie haalbaar kan zijn door innovatie.

Per soort project gelden nog verschillende voorwaarden.

De HER+ is vooral bedoeld voor technologieën met een Technology readiness level 6 t/m 8.