Skip to content

Wegwijs in subsidies

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE)

Deze regeling subsidieert innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten die uiterlijk binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt. Het is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling uitvoeren, zoals technologisch onderzoek en ontwikkeling om de kostprijs te verlagen t.o.v. bestaande circulaire producten, diensten en/ of processen.

Aanvragen en opbrengst

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 mei tot 14 augustus 2024. Het is een tenderregeling; na de aanvraagperiode worden de beste projecten geselecteerd voor subsidie.

De KIA CE subsidie dekt 25% tot 60% van de projectkosten voor deelnemende bedrijven, tot een maximum van € 500.000 per project.

Voorwaarden

De projecten moeten betrekking hebben op de productgroepen Maakindustrie of Consumptiegoederen.
Bij Maakindustrie gaat het om elektrolysers, batterijen voor licht elektrisch vervoer en kapitaalgoederen (bijvoorbeeld elektromotoren, generatoren en transformatoren; computers en randapparatuur; communicatie en meetapparatuur).
Bij Consumptiegoederen gaat het om elektrische en elektronische apparaten, meubels, textiel en verpakkingen en wegwerpproducten (niet van plastic).

Deze regeling is niet bedoeld voor de R-strategieën 8) recycle en 9) recover.
Verder is KIA CE bedoeld voor industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, niet primair een pilot of demonstratie. Pilot- of demonstratieprojecten kunnen wellicht terecht bij de DEI+ voor ondersteuning.

Circulaire ketenprojecten