Skip to content

Wegwijs in subsidies

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Om de nationale doelen uit de klimaatwet (o.a. 49% reductie van uitstoot broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990) te kunnen halen is innovatie nodig. De MOOI subsidieert projecten die innovaties ontwikkelen voor concrete problemen die zich bij de energie- en klimaattransitie voordoen.

Het project moet worden uitgevoerd door een consortium dat gevarieerd is samengesteld. In het samenwerkingsverband moeten minstens 3 verschillende bedrijven deelnemen.

Aanvragen en opbrengst

Een aanvraag moet in twee stappen worden ingediend: eerst een vooraanmelding, daarna een volledige aanvraag. Het gaat om een tenderprocedure, waarbij alleen de beste voorstellen subsidie krijgen.

De subsidie dekt tot 40% van de projectkosten van grote bedrijven. Voor middelgrote en kleine bedrijven is dat 50% respectievelijk 60%. Onderzoeksorganisaties kunnen zelfs 80% subsidie krijgen, voor zover het gaat om niet-economische activiteiten.

Missies

De regeling richt zich op projectontwikkeling voor een aantal missies: elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. Per missie is er een apart budget. Binnen elke missie zijn een aantal innovatiethema’s gedefinieerd, elk met eigen randvoorwaarden.

In alle gevallen moeten één of meer onderzoeks- en ontwikkelrichtingen worden opgepakt. Kennisverspreiding en maatschappelijke inbedding horen bij het project, om een brede en snelle uitrol van de innovatie mogelijk te maken.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie