Skip to content

Wegwijs in subsidies

Praktijkleren

De overheid wil dat studenten bij bedrijven terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. Daarom biedt de subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidie is maximaal € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats. Vooral bij het MBO bbl worden veel praktijkleerplaatsen gesubsidieerd.

Doelgroepen

Praktijkleerplaatsen voor MBO (alleen bbl), HBO, VMBO, Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO) kunnen gesubsidieerd worden. Dat geldt ook voor werkleerplaatsen voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Per onderwijscategorie gelden wel verschillende voorwaarden.

Werkgevers in alle sectoren kunnen in aanmerking komen.

Aanvragen

De subsidie wordt aangevraagd aan het eind van het school- of studiejaar, na afloop van de begeleiding.

De maximale subsidie van € 2700 geldt voor een volledige werkleerplaats (voor promovendi en toio’s) of praktijkleerplaats (voor overigen). Een volledige werkleerplaats is 12 maanden en 36 uur per week. Een volledige praktijkleerplaats is 40 (MBO, VSO, VMBO) of 42 (HBO) weken per jaar. Bij een gedeeltelijke praktijkleerplaats/werkleerplaats geldt een evenredige maximumsubsidie.

 

Praktijkleren