Skip to content

Wegwijs in subsidies

SLIM regeling

De overheid wil stimuleren dat werknemers leren en zich blijven ontwikkelen. Omdat hier binnen het MKB en in seizoensgebonden sectoren vaak geen tijd en/of middelen voor zijn, is deze subsidieregeling in het leven geroepen. Behalve MKB-ondernemingen kunnen ook grote bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in aanmerking komen.

Aanvragen en opbrengst

De aanvraagperiodes voor MKB’ers zijn jaarlijks in maart en september; voor grote bedrijven is er een aanvraagperiode in juni.

De subsidie bedraagt voor middelgrote bedrijven 60% van de subsidiabele kosten en voor kleine bedrijven zelfs 80%, tot een maximum van € 20.000 voor landbouwbedrijven en € 25.000 voor overige MKB’ers.
Voor het bieden van praktijkleerplaatsen geldt een tegemoetkoming in de kosten van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats van een jaar (40 weken).

SLIM regeling

Soort activiteiten

Er zijn vier soorten activiteiten die ondersteund worden:

Doorlichten van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming.
Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen. Hierbij wordt dus gekeken naar ontwikkeling en scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de werknemer.
Ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Dit kan bijvoorbeeld het oprichten van of aansluiten bij een bedrijfsschool zijn, of het invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken.
Bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. Het gaat hier alleen om de derde leerweg, dus niet de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of beroepsopleidende leerweg (bol).