Skip to content

Wegwijs in subsidies

EKOO: Elektriciteit

Deze regeling subsidieert projecten die opwek van hernieuwbare energie op zee en land slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger maken en uiterlijk binnen 10 jaar klaar zijn voor de Nederlandse markt. Het is bedoeld voor zeer innovatieve onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die nog niet door een grootschalig consortium kunnen worden opgepakt.

Aanvragen en opbrengst

Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 juni tot en met 20 augustus 2024. Het is een tenderregeling; na de aanvraagperiode worden de beste projecten geselecteerd voor subsidie.

De EKOO: Elektriciteit subsidie vergoedt voor deelnemende bedrijven 25% tot 60% van de kosten van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, tot een maximum van € 500.000 per project.

Voorwaarden

De projecten moeten betrekking hebben op de innovatiethema’s Hernieuwbare energie op zee of Hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving.
Bij Hernieuwbare energie op zee gaat het om:

  • Kostenverlaging en waarde-optimalisatie (bijvoorbeeld efficiëntere onderhoud en inspectie)
  • Geïntegreerde energiesystemen op zee (o.a. integratie in het landelijke energienet)
  • Ruimtelijke, milieu- en maatschappelijke integratie (versterken van de natuur rond energieparken en circulariteit).

Bij Hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving gaat het om:

  • Technologieontwikkeling voor zonnestroom
  • Toepassingsontwikkeling voor zonnestroom
  • Inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem
  • Circulariteit van hernieuwbare opweksystemen

Deze regeling is bedoeld voor industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, niet primair een pilot of demonstratie. Pilot- of demonstratieprojecten kunnen wellicht terecht bij de DEI+ voor ondersteuning.
Verder is EKOO: Elektriciteit niet bedoeld voor grote projecten en grote samenwerkingsverbanden; deze kunnen mogelijk via de MOOI-subsidie ondersteund worden.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking