Extra thema Waterstof bij DEI+

Bij de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een extra thema toegevoegd gericht op Waterstof en Groene chemie. Waterstof wordt steeds belangrijker als energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem. Daarom worden innovaties gestimuleerd voor energieopslag, conversie van hernieuwbare opgewekte energie en de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse. Deze subsidieregeling is bedoeld […]

Lees meer