Skip to content

Wegwijs in subsidies

Bij de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een extra thema toegevoegd gericht op Waterstof en Groene chemie.

Waterstof wordt steeds belangrijker als energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem. Daarom worden innovaties gestimuleerd voor energieopslag, conversie van hernieuwbare opgewekte energie en de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse. Deze subsidieregeling is bedoeld voor innovatieve producten en diensten die bijdragen aan:

  • stimulering van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie;
  • productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

Voor dit thema is een apart budget vrijgemaakt van € 29,4 miljoen. Anders dan bij andere thema’s van de DEI+ kunnen aanvragen worden ingediend tot 10 januari 2023; het kan echter zijn dat het budget al veel eerder op is.