Skip to content

Wegwijs in subsidies

Vanaf dinsdag 14 mei is er een nieuwe subsidie beschikbaar voor de inzet van digitale of hybride processen bij zorg of ondersteuning: de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ).

Het doel van de STOZ is het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers en het langer thuis blijven wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers. De subsidie is bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning die in samenwerking met andere zorgpartijen digitale of hybride processen gaan toepassen:

  • zodat meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers;
  • die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking;
  • die zorg- of ondersteuningsmedewerkers in staat stellen om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

De STOZ is geopend van dinsdag 14 mei t/m vrijdag 20 december. Er is in totaal € 55 miljoen budget beschikbaar.