Skip to content

Wegwijs in subsidies

Er komt vanaf 22 april subsidie beschikbaar voor kleinere innovatieprojecten die bijdragen aan een circulaire economie. Het gaat om een onderdeel van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Ondernemers en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig van biomassa (‘biobased’). Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door duurzame biobased grondstoffen.

Deze openstelling is alleen bedoeld voor kleine projecten, d.w.z. projecten met een subsidievraag van minder dan € 3 miljoen. Voor deze projecten is in totaal € 20 miljoen budget beschikbaar, afkomstig uit het Klimaatfonds. Projecten die groter zijn kunnen terecht bij het DEI-onderdeel Energie- en klimaatinnovaties, dat nog tot en met 9 augustus 2024 geopend is voor aanvragen.