Skip to content

Wegwijs in subsidies

De afgelopen jaren heeft de overheid flink wat gewijzigd in de tariefstructuur, deels om de energietransitie te stimuleren en recent als steunmaatregel vanwege de torenhoge energieprijzen. Op jaarbasis kan duizenden euro’s worden bespaard door teveel betaalde heffingen terug te vorderen, wanneer er sprake is van één gezamenlijke energienota en daarnaast van afzonderlijke WOZ objecten. Het gaat hierbij alleen om het gebruik van elektriciteit, niet van gas.