Skip to content

Wegwijs in subsidies

Prinsjesdag

De gepresenteerde plannen op Prinsjesdag stonden vooral in het teken van koopkrachtherstel en de vermindering van de energiekosten. Hierdoor kwamen andere onderwerpen zoals innovatie wat op de achtergrond te staan. Innovatie is echter noodzakelijk om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft door middel van een Kamerbrief de plannen voor 2023 bekend gemaakt.

WBSO 2023
Er worden voor 2023 geen grondslagaanpassingen van de WBSO voorgesteld. Ten aanzien van het budget zijn er wel ontwikkelingen. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2023 bedraagt € 1.370 miljoen. Met een budget van € 1.370 miljoen in 2023 wordt op basis van de raming een tekort van € 13 miljoen verwacht. Dit zal niet gedekt worden, maar in 2024 worden verrekend.

Op het gebied van softwareontwikkeling werd in de Prinsjesdagbrief van vorig jaar over de definitie van programmatuur gesproken. Na gesprekken met de sector heeft het Ministerie nu besloten om de programmatuurdefinitie niet aan te passen.

Voordeelpercentages en -bedragen
Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de vermindering loon- of inkomstenbelasting. Ook in 2023 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.

De WBSO is, naast de innovatiebox, hét basisinstrument om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De regering hecht dan ook aan continuïteit; zo schrijft de Minister: “Het kabinet onderkent het belang van een stabiel innovatie- en investeringsklimaat, met stabiele parameters voor de WBSO.” De parameters voor de WBSO worden daarom in 2023 ondanks het verwachte tekort gelijk gehouden:

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000 S&O grondslag
  • Tarief tweede schijf: 16%