Skip to content

Wegwijs in subsidies

Met Prinsjesdag heeft het kabinet diverse belastingwijzigingen bekendgemaakt. Eén daarvan is een verhoging van de vennootschapsbelasting (vpb). Het gaat daarbij om twee maatregelen: het tarief van de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%, en de grens van de eerste schijf wordt verlaagd van € 395.000 naar € 200.000; daarboven blijft een tarief van 25,8% gelden.

Voor innovatieve bedrijven die al gebruik maken van de WBSO neemt daarmee het belang toe om ook de innovatiebox optimaal te benutten. Met deze regeling wordt een deel van de winst effectief belast met een tarief van 9% in plaats van de reguliere tarieven van de vpb. Door de hogere tarieven voor de vpb in 2023 kan dit dus een grotere besparing opleveren.

Daarnaast kunnen innovatieve mkb’ers die gebruik maken van de forfaitaire versie van de innovatiebox overwegen om de reguliere procedure te gaan doorlopen.