Skip to content

Wegwijs in subsidies

Op Prinsjesdag, is het Belastingplan 2024 gepresenteerd. In het Belastingplan 2024 zijn geen wijzigingen van de WBSO-schijven en percentages bekendgemaakt. Voor de aanvrager gelden daarom in 2024 dezelfde voorwaarden als in 2023.

Subsidiepercentages en schijven blijven hetzelfde als in 2023

Het verwachte benodigde budget voor 2024 is € 1.446 miljoen.

Parameters WBSO
  2023 2024
Tarief eerste schijf 32% 32%
Tarief eerste schijf starters 40% 40%
Grens eerste schijf € 350.000 S&O grondslag € 350.000 S&O grondslag
Tarief tweede schijf 16% 16%

 

WBSO aanvragen

Vanaf 2022 is de gewijzigde aanvraagsystematiek ingevoerd. WBSO-aanvragen kunnen iedere maand worden ingediend, met een maximum van vier maal per jaar, en hebben altijd betrekking op het resterende deel van het jaar. Ook zijn de regels voor verrekening van het toegekende WBSO-voordeel een stuk eenvoudiger gemaakt voor de gebruiker. Zo kun je zelf bepalen hoeveel S&O-vermindering in welk aangiftetijdvak wordt verrekend.

De WBSO-afdrachtvermindering kun je als volgt berekenen:

(WBSO-uren x WBSO-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven) x bovenstaande percentages.