Skip to content

Wegwijs in subsidies

De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is opnieuw opengesteld tot 31 december. Voor de eerdere ronde van deze regeling was veel belangstelling. Het doel van de regeling is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen met een grotere kwaliteit van leven.

SET biedt subsidie voor het opschalen van het gebruik van reeds bestaande e-health toepassingen, die de kwaliteit van leven van cliënten thuis verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen. Om subsidie aan te kunnen vragen is een samenwerkingsverband nodig, bestaande uit minstens één aanbieder van zorg en/of ondersteuning in samenwerking met minstens één inkoper

Naast de gewone SET is er een regeling SET Visievorming e-health voor zorgaanbieders. Dit is bedoeld om een visie te ontwikkelen over hoe e-health bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

De subsidie vergoedt 50% van de subsidiabele projectkosten tot een maximum van € 750.000. Voor de SET Visievorming e-health is € 20.000 het maximum.