Skip to content

Wegwijs in subsidies

Ondernemingen in Groningen, Friesland en Drenthe kunnen tussen 19 september en 29 november in de tender Valorisatie voorstellen indienen voor innovatieve projecten met economische en maatschappelijke impact. Het is de eerste subsidieregeling die geopend wordt binnen het EFRO programma Noord-Nederland 2021-2027. De subsidiepercentages bij deze regeling liggen tussen 25% en 45%.

Het project moet draaien om het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces. Thematisch moet het aansluiten bij een van de vier transities op het gebied van circulaire economie, hernieuwbare energie, gezondheid en digitalisering. De regeling is vooral bedoeld voor het mkb.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en grote projecten. Bij kleine projecten, met een subsidiebehoefte van € 50.000 tot € 200.000, is een samenwerkingsverband niet verplicht. De aanvraag bestaat uit twee stappen: tussen 19 en 22 september kan een kort projectvoorstel van 2 pagina’s worden ingediend. Bij een positieve beoordeling kan tussen 25 oktober en 8 november een volledige subsidieaanvraag worden ingediend. Voor kleine projecten is een budget van € 2 miljoen beschikbaar.

Bij grote projecten, met een subsidiebehoefte van € 250.000 tot € 600.000, is een samenwerkingsverband wel een vereiste. Tussen 3 en 6 oktober kan een kort projectvoorstel van 2 pagina’s worden ingediend. Bij een positieve beoordeling kan tussen 15 en 29 november een volledige subsidieaanvraag worden ingediend. Voor grote projecten is een budget van € 4 miljoen beschikbaar.

Er zullen de komende jaren nog meer openstellingen binnen het EFRO programma volgen. Voor de jaren 2021-2027 is er in totaal € 108 miljoen aan EFRO-budget beschikbaar voor Noord-Nederland.