Skip to content

Wegwijs in subsidies

Binnen de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) kan dit jaar subsidie worden aangevraagd vanaf 3 juni. De openstelling is gepland tot 31 oktober, maar het kan zijn dat het budget eerder op is. Het budget voor deze openstellingsronde is € 237.500.000.

Vastgoed waarvoor DUMAVA kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld gebouwen voor onderwijs, zorg, religie en cultuur. Ook buurthuizen, gemeenschapscentra en geregistreerde monumenten (met uitzondering van woonhuizen) kunnen in aanmerking komen.

De DUMAVA-subsidie kan aangevraagd worden voor een integraal verduurzamingsproject, of voor 1, 2 of 3 maatregelen van de vastgestelde Maatregelenlijst. Vooraf moet een energieadvies worden uitgevoerd door een energieadviseur.

De DUMAVA-subsidie dekt meestal 20% van het energieadvies en de projectkosten bij 1, 2 of 3 losse verduurzamingsmaatregelen, en 30% bij integrale verduurzamingsprojecten. € 166.250.000 van het budget is gereserveerd voor integrale projecten.