Skip to content

Wegwijs in subsidies

Voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) zijn de definitieve modelprijzen vastgesteld op basis van gegevens van het CBS. De modelprijs gas 2023 is € 1,36 per m3 en de modelprijs elektriciteit 2023 is € 0,36 per kWh. Deze bedragen zijn gelijk aan de voorlopige modelprijzen die vorige maand bekendgemaakt werden.

Organisaties die een TEK-voorschot ontvangen hebben krijgen binnenkort een uitnodiging om een vaststellingsverzoek in te dienen. Dit vaststellingsverzoek moet uiterlijk 31 mei gedaan worden. Als het vaststellingsverzoek is ingediend stelt RVO het definitieve subsidiebedrag vast met de modelprijzen 2023.

De gemiddelde energieprijzen zijn in de loop van 2023 gedaald. Doordat de modelprijzen voor 2023 nu lager zijn dan de verwachtingen van begin 2023 waarop de TEK-voorschotten gebaseerd werden, zullen veel organisaties het TEK-voorschot voor een groot deel moeten terugbetalen.