Skip to content

Wegwijs in subsidies

Voor het in orde maken van uw WBSO-aanvraag voor 2023 hebben wij van u gegevens nodig over:

  • nieuwe nog niet aangemelde projecten:
  • aanvulling of uitbreiding van projecten waarvoor over 2022 een aanvraag is ingediend.
  • Ook indien u plannen heeft om een (geruisloze) reorganisatie van uw bedrijf of bedrijven door te voeren en er is sprake van een nieuw Loonheffingsnummer (het voormalige Loonbelastingnummer) of Kamer van Koophandelnummer, stelt u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. U kunt hierdoor mogelijk subsidie mislopen indien geen actie wordt ondernomen.

Heeft u informatie over uw huidige- en nieuwe projecten voor de WBSO voor 2023? Dan verzoeken wij u de informatie over uw ontwikkelingsprojecten zo spoedig mogelijk aan te leveren via j.jansen@lindersconsultants.nl