Skip to content

Wegwijs in subsidies

De eerste openstelling van OPZuid, het EFRO-subsidieprogramma voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, is van 12 september tot 4 november. Samenwerkingsverbanden van minstens twee partners kunnen aanvragen indienen. Het OPZuid programma is vooral gericht op het mkb.

Het gaat om een tenderprocedure, waarbij alleen de beste projecten subsidie krijgen. In totaal is er voor deze ronden € 30 miljoen aan budget beschikbaar, onderverdeeld in € 6 miljoen voor elk van de vijf thema’s. Er geldt bij deze openstelling een subsidiepercentage van 35%, met een maximum van € 1.000.000. Daarnaast is eventuele provinciale cofinanciering mogelijk.

Projecten moeten passen binnen een van de vijf thema’s van het OPZuid programma:

 • Energie
  • Duurzame energie opwek in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net
  • Duurzaam en smart lokaal / regionaal energiesysteem
 • Klimaat
  • Waterveiligheid en wateroverlast in stedelijk gebied
  • Watertekort en droogte in landelijk gebied
 • Grondstoffen
  • Circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden
  • Circulaire maakindustrie met een focus op materialen/grondstoffen en smart industry
 • Landbouw & Voeding
  • Duurzame verwaarding van reststromen
  • Technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van eiwittransitie
  • Smart farming en precisielandbouw
 • Gezondheid
  • Behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg
  • Preventie

Verder geldt de voorwaarde dat het project ten goede moet komen aan het mkb. Bij technologische innovaties moet sprake zijn van Technology Readiness Level 6-9.

Er zullen de komende jaren nog meer openstellingen binnen het EFRO programma volgen. Voor de jaren 2021-2027 is er voor Zuid-Nederland in totaal € 105 miljoen aan EFRO-budget beschikbaar plus € 19 miljoen aan rijkscofinanciering.