Skip to content

Wegwijs in subsidies

De eerste subsidies binnen het Just Transition Fund (JTF) voor Noord-Nederland worden naar verwachting begin 2023 opengesteld. Het gaat om een Subsidie investering en opleiding en een Call grote kennis- en valorisatieprojecten. Beide regelingen zijn nog onder voorbehoud, want de openstellingsbesluiten zijn nog niet definitief.

Subsidie investering en opleiding
Deze subsidie is bedoeld voor industriële ondernemingen in de proces- en maakindustrie in de provincie Groningen of gemeente Emmen. Gesubsidieerd worden investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting met bijbehorende bij- of omscholing en training van personeel. Het project moet maatschappelijke impact hebben op het gebied van werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Er is naar verwachting € 42 miljoen budget, waarvan de helft voor mkb-ondernemingen en de helft voor grote ondernemingen.

Call grote kennis- en valorisatieprojecten
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen kennisontwikkelingsprojecten en valorisatieprojecten. Bij Valorisatieprojecten kan het gaan om het bouwen, testen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces, waarbij gebruikgemaakt wordt van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). Bij Kennisontwikkelingsprojecten gaat het om het ontwikkelen van kennis die in hoge mate innovatief is, maar waarbij ook oog is voor concrete vermarkting. Het project moet zowel economisch als maatschappelijk impact maken op de provincie Groningen en/of gemeente Emmen. Er is naar verwachting € 17 miljoen budget beschikbaar.

Over het JTF
Het JTF draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het hoofddoel is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen met extra ondersteuning op een rechtvaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Daarbij is aandacht voor de economische en sociale aspecten van die transitie in de regio. In Nederland gaat het naast de noordelijke regio om de regio’s IJmond, Groot-Rijnmond, West-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Er is in totaal € 623 miljoen budget voor deze programma’s voor de periode 2021-2027.