Skip to content

Wegwijs in subsidies

De regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE) is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling van innovatieve circulaire producten, processen en diensten te stimuleren. De regeling heeft als doel de grondstoffenefficiëntie te verbeteren en schade aan de natuur te verminderen en is geopend tot 15 november.

De KIA CE is gericht op relatief kortlopende projecten, met een looptijd tot 2 jaar, in de sectoren Bouw, Maakindustrie en Consumentengoederen. Bij subsidiabele projecten moet de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten centraal staan en moet de internationale stand van onderzoek en techniek de maatstaf zijn. De volgende typen projecten ten aanzien van de genoemde productgroepen komen in aanmerking voor subsidie:

  1. technologisch onderzoek en ontwikkeling gericht op een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, dienst of proces dat waar mogelijk ook leidt tot een forse kostprijsreductie t.o.v. bestaande circulaire producten, diensten of processen;
  2. onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfs- of verdienmodellen, of een combinatie van deze, voor zover dit onderzoek gericht is op de daadwerkelijke ontwikkeling van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, dienst of procedé;
  3. combinaties van 1 en 2.

Het gaat om een tenderregeling; na afloop van de aanvraagperiode worden de ingediende projecten gerangschikt en krijgen alleen de hoogst scorende subsidie. Bij de beoordeling gaat het vooral om de bijdrage aan de doelstellingen van de KIA CE: het verbeteren van de grondstoffenefficiëntie, verminderen van de ecologische foorprint en uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen. Maar ook de slaagkans van de innovatie, hoe vernieuwend het project is en de kwaliteit van het projectplan worden meegewogen.