Skip to content

Wegwijs in subsidies

Op 4 juni 2024 wordt de nieuwe subsidie Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO): Elektriciteit opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor kleine innovatieprojecten die een grote impact kunnen hebben in de energiesector. Het gaat om ideeën hebben die de opwek van hernieuwbare energie slimmer, betaalbaar, schoner en veiliger te maken. De innovaties moet uiterlijk in 2034 op de markt komen.

Op land en op zee
Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject moet een duidelijke oplossing bieden binnen een van deze 2 innovatiethema’s:

  • Hernieuwbare energie op zee: de nadruk ligt op de verlaging van de kosten van windparken op zee, met ook aandacht voor de inpassing van hernieuwbare energie op zee in het landelijke energienet en ruimtelijke en milieu-integratie.
  • Opwek van hernieuwbare elektriciteit op land en in de gebouwde omgeving: richt zich op betere zonnepanelen en -systemen, met aandacht voor circulariteit en veiligheid en de inpassing van hernieuwbare elektriciteit in het energiesysteem.

De EKOO: Elektriciteit is een tenderregeling, die geopend is van 4 juni 2024 t/m 20 augustus 2024. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie, met een maximum van € 500.000 per project.
Projecten binnen deze regeling mogen maximaal 4 jaar duren. Verder is de subsidie niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten; hiervoor kan subsidie worden aangevraagd bij de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).

Deze subsidie EKOO: Elektriciteit is gericht op kleine onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die grote consortia van samenwerkende partijen nog niet kunnen oppakken. Voor grootschalig onderzoek en ontwikkeling konden zij al subsidie aanvragen met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Dit jaar kunnen projecten waarvoor in maart-april een vooraanmelding is gedaan ook vanaf 4 juni 2024 die regeling aanvragen.