Skip to content

Wegwijs in subsidies

Bij de Small Business Innovation Research (SBIR) is een nieuwe oproep gepubliceerd: AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving. De oproep gaat uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat open tot 3 oktober.

Het ministerie en andere betrokken overheidsinstellingen zijn geïnteresseerd in innovatieve AI oplossingen op het gebied van beeldherkenning en remote sensing, die gebruikt kunnen worden door (semi-)publieke organisaties. Bij de betrokken buyer group zijn onder andere waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat aangesloten.

Het doel van deze oproep is:

  1. Het ontwikkelen van AI-oplossingen met gebruik van beeldmateriaal met remote sensing (sensoring op de grond, met drones en/of satellieten) voor het oplossen van maatschappelijke vragen voor de inrichting van de leefomgeving van publieke organisaties. Daarbij gaat het om:
    • oplossingen met de ruimtelijke inrichting van Nederland;
    • oplossingen voor de ontwikkeling van klimaat neutrale steden (denk aan inzicht en verantwoording van uitstoot);
    • oplossingen voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte;
    • andere oplossingen voor maatschappelijke vragen in de fysieke ruimte.
  2. Het ontwikkelen van oplossingen om het toegankelijk maken van beeldmateriaal met remote sensing en uitwisseling van data en transparantie te bevorderen bij het gebruik van AI-toepassingen.

Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van AI om plantentypes, -ziektes en trends te identificeren ter ondersteuning in het verbeteren van de biodiversiteit. Of de inzet van AI zodat steden inzichten kunnen krijgen en werken aan ruimtelijke inrichting, om bijvoorbeeld het Urban Heat Island effect te reduceren.

Tot 3 oktober kunnen offertes voor een haalbaarheidsonderzoek (Fase 1) worden ingediend. De beste voorstellen krijgen een opdracht. Partijen die met goed resultaat het fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen – op verzoek – een aanbod doen voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject).