Skip to content

Wegwijs in subsidies

Binnenkort kunnen MKB-bedrijven weer subsidie aanvragen voor MIT-Haalbaarheidsprojecten. Waarschijnlijk gaan de regionale loketten hiervoor op 9 april open. Het is belangrijk uw aanvraag al voor te bereiden zodat deze meteen kan worden ingediend, want de budgetten voor dit instrument worden meestal op de eerste dag al overschreven.

MIT Haalbaarheidsprojecten
Het MIT-instrument Haalbaarheidsprojecten biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van de technische en economische risico’ s van voorgenomen innovatieprojecten. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, zoals literatuuronderzoek en een marktverkenning, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Thematisch moet het innovatieproject passen binnen de programma’s van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • Klimaat & Energie
  • Circulaire Economie
  • Landbouw-Water-Voedsel
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Digitalisering
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Er wordt bij de MIT Haalbaarheidsprojecten maximaal € 20.000 subsidie geboden, dit is maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Een aanvraag voor Haalbaarheidsprojecten kan alleen bij een van de acht regionale loketten worden ingediend.

Andere MIT-instrumenten
Voor het MIT-instrument R&D-samenwerkingsprojecten kunnen naar verwachting in juni-september weer aanvragen worden ingediend.
Voor het thema AI loopt op dit moment een openstelling voor Samenwerkingsprojecten; tot 7 mei kunnen aanvragen hiervoor nog worden ingediend.
De MIT-Kennisvouchers kunnen ook vanaf 9 april weer worden aangevraagd bij het landelijke loket.