Skip to content

Wegwijs in subsidies

Er wordt dit voorjaar opnieuw een subsidietender opengesteld voor projecten op het gebied van Artificial Intelligence (AI) binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Aanvragen hiervoor kunnen naar verwachting worden ingediend van 19 maart tot en met 7 mei 2024; de planning is op dit moment nog onder voorbehoud.

Voorwaarden R&D Samenwerking AI
Voor het MIT-instrument R&D Samenwerking AI gelden voorwaarden die grotendeels overeenkomen met de reguliere tender R&D Samenwerking binnen de MIT. Zo moet een project bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers. De looptijd van een project is maximaal 2 jaar. De subsidie dekt 35% van de in aanmerking komende kosten, tot maximaal € 350.000. Verder moet een project natuurlijk passen binnen het thema AI. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het project draagt bij aan de ontwikkeling en inzet van generatieve AI door ‘machine learning’.
  • Het project bevat een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI.
  • Het project biedt een aantoonbaar nieuwe oplossing voor één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Deze toepassingsgebieden staan op de site van NL AIC.

In tegenstelling tot de ‘gewone’ tender R&D Samenwerking kunnen aanvragen voor de AI tender alleen bij het landelijke loket van de MIT worden ingediend.

Andere MIT-instrumenten
Volgens de huidige planning kunnen vanaf 9 april aanvragen worden ingediend voor Haarbaarheidsprojecten. De aanvragen hiervoor moeten worden ingediend bij de regionale loketten. De verwachting is dat de budgetten voor dit onderdeel op de eerste dag al overvraagd zullen worden, dus bereid uw aanvraag alvast voor!

Ook de MIT-Kennisvouchers kunnen waarschijnlijk vanaf 9 april weer worden aangevraagd. Aanvragen voor dit onderdeel moeten worden ingediend bij het landelijke loket.

Voor 11 juni tot en met 17 september staat de reguliere tender voor R&D Samenwerkingsprojecten gepland. Bij dit onderdeel moeten projecten in principe bij de regionale loketten worden ingediend; alleen bovenregionale projecten kunnen bij de landelijke tender terecht.